AL-ZUHRI

Sunday, 08 September 2019 15:30

Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) - UIKA

Written by  Administrator

 

 

 

PENDAHULUAN


Sarjana Muda Pengajian Islam kerjasama dengan Fakultas Agama Islam - Universitas Ibn Khaldun (FAI – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat sarjana muda yang merangkumi pengajian dalam bidang Pendidikan Agama Islam. SMPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Januari – Jun

2. Semester 2, Julai – Disember


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

BIL

MATA KULIAH AL-ZUHRI

SKS

URUTAN SEMESTER

1

Ulum al-Hadits

3

1

2

Pengantar Pengajian Islam

3

3

Fiqh Ibadah dan Muamalah

3

4

Bahasa Arab 1

3

5

Pendidikan Nasional dan Pengajian Silang Budaya

3

6

Ulum al-Qur'an

3

2

7

Tasawur Islam

4

8

Tafsir al-Qur'an 1

3

9

Sejarah Peradaban Islam

4

10

Pengantar Psikologi Islam

3

11

Fiqh Munakahat dan Mawaris

3

3

12

Pengajian Pemikiran Islam Singapore 1

3

13

Kepentingan Al-Qur'an dan Al-Hadits

3

14

Bahasa Arab 2

3

15

Bahasa Inggeris

4

16

Sejarah Pendidikan Islam

3

4

17

Akhlak dan Tazkiyah al-Nafs

3

18

Psikologi Perkembangan

3

19

Ilmu Pendidikan Islam

3

20

Teknologi Maklumat

3

21

Fiqh Jinayah dan Siyasah

3

5

22

Bahasa Arab 3

3

23

Bahasa Inggeris Pendidikan

3

24

Tafsir Al-Qur'an 2

4

25

Psikologi Belajar

3

26

Qawa'id Fiqh

3

6

27

Bimbingan Kaunseling Islam

3

28

Pengembangan Kurikulum & Evaluasi PAI

3

29

Pentadbiran Pendidikan Islam

4

30

Ushul al-Fiqh Kependidikan

3

31

Fiqh Dakwah

3

7

32

Ekonomi Islam

3

33

Metodologi kajian  

4

34

Strategi dan Metode Pembelajaran & Pengembangan Profesi Guru

4

35

Statistik Pendidikan

4

36

Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI

2

8

37

Bahasa Arab Profesi

3

38

Pengajian Pemikiran Islam Singapore 2

4

39

Filsafat Pendidikan Islam & Integrasi Sains

4

40

Microteaching

3

TUGASAN AKHIR

 

Skripsi (Komprehensif dan Munaqosyah)

6

 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

3

 

 

Praktik Profesi Keguruan (PPK)

6

 

 

 

144

 


 SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Komponen

Semester

Jam Kredit

Perkuliahan (39 Modul)

1 - 8

132

Praktikum Mengajar (PPL)

7 - 8

4

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

7 - 8

3

Penulisan Skripsi

7 - 8

6

Ujian Komprehensif & Ujian Skripsi

-

-

Total

145PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dan penulisan skripsi diselesaikan

 


JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SMPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program master di program Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama Zuhri dan UIKA dan universiti-universiti lain di Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $214.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $303.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Last modified on Wednesday, 18 December 2019 05:28