AL-ZUHRI

Sarjana
Sarjana

Sarjana (3)

Sunday, 08 September 2019 15:30

Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) - UIKA

Written by Administrator

 

 

 

PENDAHULUAN


Sarjana Muda Pengajian Islam kerjasama dengan Fakultas Agama Islam - Universitas Ibn Khaldun (FAI – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat sarjana muda yang merangkumi pengajian dalam bidang Pendidikan Agama Islam. SMPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Januari – Jun

2. Semester 2, Julai – Disember


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

BIL

MATA KULIAH AL-ZUHRI

SKS

URUTAN SEMESTER

1

Ulum al-Hadits

3

1

2

Pengantar Pengajian Islam

3

3

Fiqh Ibadah dan Muamalah

3

4

Bahasa Arab 1

3

5

Pendidikan Nasional dan Pengajian Silang Budaya

3

6

Ulum al-Qur'an

3

2

7

Tasawur Islam

4

8

Tafsir al-Qur'an 1

3

9

Sejarah Peradaban Islam

4

10

Pengantar Psikologi Islam

3

11

Fiqh Munakahat dan Mawaris

3

3

12

Pengajian Pemikiran Islam Singapore 1

3

13

Kepentingan Al-Qur'an dan Al-Hadits

3

14

Bahasa Arab 2

3

15

Bahasa Inggeris

4

16

Sejarah Pendidikan Islam

3

4

17

Akhlak dan Tazkiyah al-Nafs

3

18

Psikologi Perkembangan

3

19

Ilmu Pendidikan Islam

3

20

Teknologi Maklumat

3

21

Fiqh Jinayah dan Siyasah

3

5

22

Bahasa Arab 3

3

23

Bahasa Inggeris Pendidikan

3

24

Tafsir Al-Qur'an 2

4

25

Psikologi Belajar

3

26

Qawa'id Fiqh

3

6

27

Bimbingan Kaunseling Islam

3

28

Pengembangan Kurikulum & Evaluasi PAI

3

29

Pentadbiran Pendidikan Islam

4

30

Ushul al-Fiqh Kependidikan

3

31

Fiqh Dakwah

3

7

32

Ekonomi Islam

3

33

Metodologi kajian  

4

34

Strategi dan Metode Pembelajaran & Pengembangan Profesi Guru

4

35

Statistik Pendidikan

4

36

Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI

2

8

37

Bahasa Arab Profesi

3

38

Pengajian Pemikiran Islam Singapore 2

4

39

Filsafat Pendidikan Islam & Integrasi Sains

4

40

Microteaching

3

TUGASAN AKHIR

 

Skripsi (Komprehensif dan Munaqosyah)

6

 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

3

 

 

Praktik Profesi Keguruan (PPK)

6

 

 

 

144

 


 SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Komponen

Semester

Jam Kredit

Perkuliahan (39 Modul)

1 - 8

132

Praktikum Mengajar (PPL)

7 - 8

4

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

7 - 8

3

Penulisan Skripsi

7 - 8

6

Ujian Komprehensif & Ujian Skripsi

-

-

Total

145PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dan penulisan skripsi diselesaikan

 


JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SMPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program master di program Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama Zuhri dan UIKA dan universiti-universiti lain di Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $214.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $303.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Sunday, 08 September 2019 07:27

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) - CASIS

Written by Administrator

 

PENDAHULUAN


Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama dengan Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS CASIS) – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ditawarkan bagi peringkat Master dan Phd yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah, sains dan peradaban Islam. PSPI Zuhri-CASIS bertujuan memberi peluang kepada lulusan sarjana muda dari institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat sarjana muda atau diploma lanjutan setaraf sarjana muda di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Sept – Feb

2. Semester 2, Mac – Ogos


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

KURSUS WAJIB UNIVERSITI (6 UNITS)

 

UHW 6023

Philosophy of Science and Civilisation | equivalent to CASIS 1023: Islamic Philosophy and Methodology of Science

ULP 0010

Research Methodology | equivalent to CASIS 1033: History and Methodology of Islamic Science and Technology

KURSUS WAJIB PROGRAM (15 UNITS)

 

MTI 1013

Worldview and Epistemic Frameworks

MTI 1023

Islamic Philosophy of Science

MTI 1033

History and Methodology of Islamic Science and Technology

MTI 1043

Qur’an and Hadith: Principles, Methodology and Contemporary Challenges

MTI 1053

Decolonisation and Islamisation of Contemporary Knowledge

KURSUS ELEKTIF (9 UNITS)

 

MTI 1113

Islamic Economic Thought and Institutions

MTI 1123

Islamic Political Thought and Institutions

MTI 1133

Islam in Malay History and Culture

MTI 1143

Islam and World History

MTI 1153

Shari‘ah in Contemporary Societies

MTI 1163

Major Muslim Scientists

MTI 1173

Major Muslim Thinkers

MTI 1183

Tasawwuf in Islamic Tradition

MTI 1193

Reading in Classical Texts

MTI 1203

Reading in Contemporary Texts

MTI 1213

Religion, Development and Human Culture

MTI 1233

Islam and Urban Development

MTI 1243

Islam and Other Faiths

MTI 1253

Islam and Architecture


 

SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Penulisan Tesis

12

2

Kursus

30

TOTAL

42
PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas semua kursus dan penulisan tesis diselesaikan.

 JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian PSPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Phd di universiti-universiti Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $370.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $560.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) - UIKA

Written by Administrator

 

PENDAHULUAN


Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun (SPS – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat master yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. PSPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Sarjana Muda Pengajian Islam atau Diploma Pengajian Islam Lanjutan di Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat sarjana muda atau diploma lanjutan setaraf sarjana muda di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Sept – Feb

2. Semester 2, Mac – Ogos


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

NAMA MATA KULIAH

SEM

SKS

Matrikulasi Ilmu Pendidikan Islam

1

0

Matrikulasi Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah

1

0

Islamic Worldview I

1

3

Tafsir Hadits Pendidikan Islam I

1

3

Filsafat Pendidikan Islam

1

3

Psikologi Pendidikan Islam

1

3

Kebijakan Pendidikan Nasional

2

3

Peradaban dan Pembaharuan Pendidikan Islam

2

3

Metodologi Penelitian Kualitatif I

2

3

Metodologi Penelitian Kuantitatif I

2

3

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan Islam

2

3

Analisis Kurikulum Pendidikan Islam

3

3

Seminar Proposal Penelitian

4

1

Seminar Hasil Penelitian

4

1

Komprehensif

4

1

Tesis

4

6

 

 

 

Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

SEM

SKS

Manajemen Pendidikan Islam

3

3

Supervisi Pendidikan Islam

3

3

 

 

 

Konsentrasi Pendidikan dan Pemikiran Islam

SEM

SKS

Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer

3

3

Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat

3

3


 

SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Komponen

Jam Kredit

12 modul pengajian

36

Seminar proposal penelitian

1

Seminar hasil penelitian

2

Peperiksaan komprehensif

1

Tesis

6

Total

45

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dengan maklumat dan rincian seperti berikut: -

 

Program Pengajian

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Gelar Akademik

Master Pendidikan

Jenis Pengajian

Perkuliahan dan Penulisan Tesis

Lama Pengajian

2 tahun

Pengkhususan

Pendidikan Islam 


JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian PSPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Phd di universiti-universiti Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $370.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $480.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.