AL-ZUHRI

Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) - UIKA

Written by  Administrator

 

PENDAHULUAN


Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun (SPS – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat master yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. PSPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Sarjana Muda Pengajian Islam atau Diploma Pengajian Islam Lanjutan di Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat sarjana muda atau diploma lanjutan setaraf sarjana muda di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Sept – Feb

2. Semester 2, Mac – Ogos


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

NAMA MATA KULIAH

SEM

SKS

Matrikulasi Ilmu Pendidikan Islam

1

0

Matrikulasi Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah

1

0

Islamic Worldview I

1

3

Tafsir Hadits Pendidikan Islam I

1

3

Filsafat Pendidikan Islam

1

3

Psikologi Pendidikan Islam

1

3

Kebijakan Pendidikan Nasional

2

3

Peradaban dan Pembaharuan Pendidikan Islam

2

3

Metodologi Penelitian Kualitatif I

2

3

Metodologi Penelitian Kuantitatif I

2

3

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan Islam

2

3

Analisis Kurikulum Pendidikan Islam

3

3

Seminar Proposal Penelitian

4

1

Seminar Hasil Penelitian

4

1

Komprehensif

4

1

Tesis

4

6

 

 

 

Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

SEM

SKS

Manajemen Pendidikan Islam

3

3

Supervisi Pendidikan Islam

3

3

 

 

 

Konsentrasi Pendidikan dan Pemikiran Islam

SEM

SKS

Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer

3

3

Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat

3

3


 

SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Komponen

Jam Kredit

12 modul pengajian

36

Seminar proposal penelitian

1

Seminar hasil penelitian

2

Peperiksaan komprehensif

1

Tesis

6

Total

45

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dengan maklumat dan rincian seperti berikut: -

 

Program Pengajian

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Gelar Akademik

Master Pendidikan

Jenis Pengajian

Perkuliahan dan Penulisan Tesis

Lama Pengajian

2 tahun

Pengkhususan

Pendidikan Islam 


JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian PSPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Phd di universiti-universiti Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $370.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $480.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Last modified on Thursday, 03 September 2020 10:28