AL-ZUHRI

Diploma Pengajian Islam Zuhri Lanjutan (DPIZL)

 

PENDAHULUAN


Diploma Pengajian Islam Lanjutan (DPIL) bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Diploma Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat Diploma Lanjutan pengajian Islam dengan tempoh masa bersesuaian dengan profil pelajar dewasa yang bekerja. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa.

Diploma Pengajian Islam Lanjutan (DPIL) ditawarkan yang merangkumi pelbagai pengkhususan disiplin agama. Di samping pengajian ilmu-ilmu teras agama dalam pengkhususan tersendiri seperti al-Quran, al-Hadith dan al-Syariah dan Aqidah. Program ini juga menekankan aspek kontekstualisasi dan aplikasi ilmu-ilmu tersebut.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 19 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat diploma atau pra universiti di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.

 

 

SISTEM PENILAIAN


Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap semester mengikut ketetapan institusi dan pensyarah. Penilaian meliputi peperiksaan, tugasan, pembentangan dalam kelas dan kehadiran.

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Diploma Pengajian Islam Lanjutan akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $99.00 sebulan (dibayar melalui giro).


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program DPIZL.