AL-ZUHRI

Diploma Pengajian Bahasa Arab (DPBA)

 

 

PENDAHULUAN


Diploma Pengajian Bahasa Arab Al-Zuhri (DPBA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos-menengah yang mendalami bahasa arab. Di samping pengajian yang mendalami bahasa arab seperti ‘Ilmu Nahu, ‘Ilmu Saraf, Mutola’ah, ‘Ilmu Balaghah, program ini juga menawarkan beberapa pengajian yang mempunyai aspek aplikasi dan kefahaman berdasarkan kepada keadaan dan kehidupan semasa seperti Tasawwur Islam, Tamadun Islam, Pengajaran dan Sirah Nabi saw. DPBA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) di Al-Zuhri, lulusan Menengah Empat (Madrasah Sepenuh Masa) dan dari institusi yang setaraf dengannya untuk melanjutkan pengajian Bahasa Arab (bukan sepenuh masa) ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang mengusainya untuk tujuan mendalami pengajian Islam.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


Pengajian Secara Odit (Berkala1)

• Berusia tidak kurang dari 17 tahun


Lembaga Pengurusan boleh melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

MUSIM PENGAJIAN


Semester 1:

Penggal 1

Minggu Pengajian (Feb-Apr): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Apr): 2 minggu

Minggu Cuti (Mei): 1 minggu


Penggal 2

Minggu Pengajian (Mei-Jul): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Jul): 2 minggu

Minggu Cuti (Jul): 1 minggu


Semester 2:

Penggal 3

Minggu Pengajian (Ogos-Okt): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Okt): 2 minggu

Minggu Cuti (Okt): 1 minggu


Penggal 4

Minggu Pengajian (Nov-Jan): 10 minggu

Minggu Peperiksaan (Jan): 2 minggu

Minggu Cuti (Jan): 1 minggu


 

SISTEM PENILAIAN


Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap penggal. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang pelajar dari masa ke semasa supaya pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.


 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Diploma Pengajian Bahasa Arab akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.


 

JALUR DPBA


Peserta yang berjaya menamatkan pengajian DPBA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $88.00 sebulan (dibayar melalui giro).


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program DPBA.