AL-ZUHRI

Pengurusan Maklumat 

Dengan mengisi borang di lelaman ini, maklumat berkaitan boleh disimpan dan diurus oleh pihak-pihak lain atau para pegawai kami yang dilantik secara rasmi oleh organisasi ini untuk ehwal pentadbiran, pengurusan pendidikan dan ehwal berkaitan. Sekiranya gambar atau video diambil, bahan-bahan ini boleh digunakan untuk ehwal publisiti dan pendidikan. Secara dasar, Akta Perlindungan Data Peribadi dan hal-hal berkaitan harus dipatuhi semua berperanan. Jika anda ingin butiran lanjut ehwal di atas, sila hubungi pegawai kami. Surat untuk Waris | Polisi PDPA

 

 

pendaftaran

 

pendaftaran

 

konvozuhri

 

ebulletin
whitebanner

 

Program Al-Zuhri!

 

Pasca Sarjana Pengajian Islam (PSPI)

Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI)

Diploma Sepenuh Masa

Diploma Separuh Masa

Sijil Separuh Masa

Kursus Singkat

 

Program Al-Zuhri kini dijalankan di 3 lokasi berikut:

 

Wisma Indah, Marsiling & Teck Whyetestmailing